„Letos se podařilo vybrat zhruba o 30 procent více finančních prostředků než loni. Dvě třetiny vybrané částky zůstane naší Farní charitě Příbram a použijeme je na nákup vozu pro dopravu pečovatelky za našimi klienty,“ prozradil ředitel Farní charity Příbram Jan Kala s tím, že se podařilo vybrat celkem 162 828 korun. Loni to bylo 135 036 korun, kdy se vybíralo celkem do 43 zapečetěných kasiček.

Na podobný projekt příbramská charita použila peníze i loni, kdy se z výtěžku sbírky financovalo pořízení vozu do služby pro rodiny s dětmi. „Naše služby se rozrůstají a tak je potřeba být i mobilnější,“ vysvětlil Kala.

Sehnat koledníky prý není problém. „Nemáme jich sice nadbytek, ale rozhodně není problém, že by nebylo, kdo by koledoval a kdy by se chtěl někdo zapojit, tak se nebráníme spolupráci například pro příští ročník,“ dodal ředitel Farní charity Příbram.

Více se vybralo také v Dobříši, kde letos 20 skupinek koledníků vybralo 106 448 korun. Loni to bylo 101 917 korun. Nárůst zaznamenali také v Sedlčanech, kde proti roku 2019 přibyly také tři kasičky z 15 na 18 a vybralo se do nich letos 91 185 korun, zatímco loni jen 52 794 korun.