Knihovna k Chartě Země připravila několik akcí. „První je výstava výtvarných prací a zamyšlení obyvatel regionu doslova všech věkových kategorií. Slavnostní vernisáž se uskutečnila v úterý 30. března, výstava potrvá do 5. května a přístupná je v provozní době knihovny,“ uvedla vedoucí knihovny Blanka Tauberová.

Následovat bude setkání s duchovní Ivou Fišerovou nad dokumentem Charty Země, které se v knihovně uskuteční 21. dubna od 18 hodin. Návštěvníci si budou povídat o souladech rozmanitosti a jednoty, svobody konání a společného dobra a krátkodobých záměrů a dlouhodobých cílů. O den později se od 10 do 12 hodin koná na Náměstí T. G. Masaryka Oslava Dne Země, kde mimo jiné budou připraveny výtvarné dílny.

Městská knihovna Sedlčany je první přidruženou organizací v České republice, která se svým letošním projektem Lukášek přihlásila k Chartě Země. A tak mají Sedlčany v tomto směru určité prvenství.

„Účastníci projektu Lukášek nejen vybrali Chartu Země jako téma na letošní rok, ale vzhledem k principům a hodnotám, které mohou na základě charty uceleně přivádět k životu, chtějí v tomto tématu pokračovat i příští rok. Pracují s ní převážně učitelé a snaží se v dětech probouzet nový smysl pro globální vzájemnou závislost i sdílenou odpovědnost,“ vysvětlila Blanka Tauberová.

Charta Země je sice prohlášením, ale protože je spojená s činností těch, kdo jí podepíší a zavazují se dodržovat její principy a hodnoty, je to úmluva nového typu. Vyjadřuje základní etické principy pro udržitelný život v 21. století.

„Naše děti i obyvatelé Sedlčan mají možnost v letošním projektu Lukášek poznávat, jak je život nedělitelný a vzájemně propojený křehký celek. Při výuce, lekcích, besedách i dalších příležitostech jako právě výstava nebo oslava Dne Země, se všichni seznamují s novou nadějí a s možností změn, které Charta Země nabízí,“ uzavřela vedoucí knihovny.

Karel Souček