Na vyhlášení CHKO má zájem i ministerstvo obrany (MO), ať už z důvodu zachování přírody nebo kvůli tomu, že by se mohlo alespoň na čas vyhnout obrovským nákladům za pyrotechnickou asanaci prostoru. Cílové plochy by se vyhlásily jako zvláště chráněné lokality se zákazem vstupu.

Po vyhlášení CHKO pak hlasitě volají ti, kteří do jeho dění chtějí být zřejmě zainteresováni ať už ve snaze skutečně pomoci brdské přírodě nebo v tom vidí podnikatelskou příležitost. Jiní si už rozdělují katastry a spekulují, kde bude stát správa CHKO.

O Brdy je tak nebývalý zájem.

O umístění případné správy uvažují Hořovičtí. Těm se nabízí prázdný Starý zámek po odchodu ředitelství hořovické divize Vojenských lesů a statků ČR. Ta dnes sídlí v Jincích, kde by si pro změnu zase představovali sídlo CHKO jiné obce. Na různých serverech pak kolují zmínky o dalších ideálních správách – například v Míšově, ve Strašicích. O sídle správy uvažují v Rožmitále.

O Brdy je nebývalý zájem i ze strany politiků. Vojenský prostor si projel na kole i hejtman David Rath, jenž to prý udělal s úmyslem poznat místo, které chce armáda opustit. Mezitím Rada Středočeského kraje odsouhlasila záměr vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy. „Učinila tak v souvislosti s aktuálně diskutovanou možností zrušení Vojenského újezdu Brdy a potřebou v dostatečném předstihu zahájit přípravy k zajištění plošné ochrany přírody a krajiny na území Středních Brd. V prvé řadě Rada, která trvá na zachování stávajících hranic kraje a souhlasí s převodem na Středočeský kraj, chce zmiňované území zařadit na seznam CHKO,“ píše se na webu kraje.

Na jednom webu je petice pro vyhlášení CHKO Brdy, na facebooku je oproti tomu petice proti rušení Vojenského újezdu Brdy. Jiný profil na facebooku zřídilo ministerstvo obrany a jsou tam informace z vojenských újezdů v Česku.

Brdy ležely v žaludku některým lidem ještě v době, kdy ještě nikdo nahlas z armády neříkal, že jsou pro výcvik k ničemu. Například příbramská organizace TOP09 hlásala ve volebním programu před komunálními volbami o tom, jak jsou Brdy ideálním místem pro zvýšení atraktivity regionu a už tehdy představitelé této strany tvrdili, že zahájili předběžná jednání na vládní úrovni o úpravě hranic vojenského újezdu. To bylo ještě v době, kdy nikdo z ministerstva obrany nic o rušení újezdu neříkal, alespoň ne nahlas.

„Chtěli bychom na vrchu Třemošná vybudovat rekreační areál, podobný nedalekému Monínci a z Příbrami vytvořit turistickou metropoli středních Čech. Podmínky jsou zde pro celoroční rekreaci jako stvořené,“ řekl tehdy Vít Kučera coby šéf příbramské TOP 09.

Nyní je možné najít na webu TOP 09 informace týkající se vývoje kolem újezdu. Bylo založeno občanské sdružení Za ochranu a rozvoj Brd, které podle Kučery vzniklo v souvislosti se změnou režimu Středních Brd. „Cílem sdružení je poskytnout kvalifikovanou pomoc při koncipování nového režimu v Brdech samotných i v jeho dosahu do okolních obcí. Z tohoto důvodu na podzim 2010 naše sdružení oslovilo MO s žádostí o svolání mezirezortní skupiny vlády ČR, které by celou problematiku řešilo komplexně včetně účinného režimu ochrany přírody. K dohodě o spolupráci došlo ovšem až nyní po návštěvě pracovní skupiny MO zabývající se touto problematikou. Řiďme si turismus sami! Pokud by některé lokality měly být využity pro organizovanou turistiku, je potřeba nejprve vytipovat a ověřit možnosti a podmínky těchto lokalit,“ píše Vít Kučera na webu TOP 09 s tím, že si umí představit třeba i několik set nových pracovních míst.

O nutnosti vyhlásit Brdy za chráněnou krajinnou oblast už dlouho hovoří Pavel Čámský, zakladatel sdružení Brdy–res publica. Nedávno předložil v pořadí již šestý Projekt Brdy. O čem projekt hovoří?

Naznačuje, že ideální by bylo vyhlásit CHKO na co největším území Brdské vrchoviny.

„Nechceme dovolit, aby bylo území námi zamýšlené chráněné oblasti devastováno výstavbou rekreačních zařízení a sportovních komplexů nebo individuální rekreační výstavbou (chaty apod.),“ píše se v projektu. Jenže listujeme v projektu dále a tam už se dočítáme: „…je toho mnoho, co by bylo třeba udělat a zajistit, aby se návštěvníci Brd cítili dobře a rádi se sem vraceli. Je to ale také mimořádná příležitost řady nových pracovních míst a slušných výdělků pro nezaměstnané, obchodních příležitostí pro podnikatele a investičních možností pro tuzemské i zahraniční investory…“
Tento projekt hovoří o tom, že je třeba přivést do Brd návštěvníky, kteří do našich regionů přinesou také potřebné finance…

„Dovedeme si představit, že i uvnitř zájmového území bude zřízeno několik zařízení, sloužících turistice….. Bude třeba vybudovat celou řadu zařízení, která umožní co nejkomplexnější využití času, stráveného návštěvníky (ale i obyvateli) v této oblasti. Je třeba myslet na široké spektrum jejich zájmů a vyjít jim maximálně vstříc – a to tak, aby byly vytvořeny podmínky pro pobyt a zábavu návštěvníků v každém ročním období a za jakéhokoli počasí…,“ dočteme se v projektu.

Projekt naznačuje, že kromě stezek a cyklostezek bude vhodné v zimě zřídit běžkařské trasy a pro jejich úpravu je třeba počítat s příslušnou nezbytnou technikou. Je prý i přijatelná výstavba systému útulků v případě špatného počasí. Projekt připouští i ne vždy ideální situaci se sněhem zlepšit moderní způsob úpravy sjezdových terénů – zasněžování technickým sněhem. Dále projekt vylučuje sice umístění takových sportovišť ve vrcholové části Brd, ale za určitých podmínek však souhlasí s vybudováním několika zařízení tohoto typu v okrajových lokalitách chráněného území. Projekt sdružení počítá i s budováním rozhledových a vyhlídkových míst - Třemošná, vrch Vojna nad Lešeticemi, Třemšín, Tok, případně Jordán (Houpák), Peterák, Kočka nebo Palcíř u Kolvína.

Proti podobným plánům, jak by mohly vypadat Brdy po otevření veřejnosti a jaký by tam byl režim, se už vedou nekonečné diskuze především na webech věnovaných Brdům.