V této lokalitě je hned několik obdivuhodných míst. Pokud pomineme úžasnou přírodní scenérii, můžete zde navštívit například Muzeum vesnických staveb středního Povltaví. Rovněž ale za zmínku stojí překrásný hrad Vysoký Chlumec, i když je veřejnosti nepřístupný.

I tak můžete hrad obdivovat z různých stran, protože dávní stavitelé vybrali vskutku příznačné místo pro takovou stavbu. Jistě chtěli své dílo zasadit do krajiny tak, aby především spolehlivě čelilo případnému nebezpečí od nepřítele. Hrad měl být zároveň dobře viděn, působit do dálek svou mohutností a nedobytností. Právě chlumecká hora se ukázala nejvhodnější volbou, splňující oba předpoklady. Chlumecký vrch na rozdíl od okolních kopců, nenadále vyčnívá z rovinatého reliéfu, prudce stoupá a strmě opět klesá. Navíc je tvořen silnou skálou, do níž byl hrad usazen a s níž vytvořil přirozené společenství. Nemusel být obehnán hradbami, sama skála mu poskytovala dobrou ochranu.

Podle lidové pověsti zvolily místo pro hradní stavení samy pekelné mocnosti. Práce na velkolepém díle byla započata původně na Skuhrovském vrchu, avšak čerti odtud každou noc neúnavně odnášeli na nynější místo vše, co dělníci přes den vystavěli. S těžkými břemeny démoni odpočívali na Drahách u Počepic. Na tuto skutečnost poukazovalo lidové označení Čertovo sedlo. Stavitelé pekelníkům dlouho vzdorovat nevydrželi a podřídili se jejich vůli. Hrad tedy vyrostl na vrchu Chlumci.

Původní chlumecký hrad se od své současné podoby lišil. Střecha na hlavní budově byla mnohem vyšší a značně špičatá a štíhlé tvary hlásky se opakovaly i na ostatním stavení. Po třicetileté válce byly sníženy zdi a krov byl postaven nový, nižší. Tím hrad přišel o svůj starodávný ráz.
Hradní sídlo nejspíše vystavěl v druhé polovině 14. století Purkart Strnad z Janovic, jeden z nejoblíbenějších dvořanů krále Václava IV. V roce 1474 hrad koupila Anna Švihovská, vdova po Janu Popelu z Lobkowicz, se svými syny. Tak se dostalo chlumecké panství na dlouhá staletí do rukou šlechtického rodu Lobkowiczů. Za vlády Lobkowiczů se panství úspěšně rozrůstalo. V současnosti hrad vlastní Riprand, Graf von und zu Arco-Zinneberg.

Kolem hradu vede cyklistická trasa, ale lze ho skoro celý obejít po žluté a červené turistické značce. S případným parkováním ve Vysokém Chlumci ani s občerstvením není naprosto žádný problém.