Dotace je poskytnuta z grantu Středočeského kraje a podle uzavřené smlouvy počítá s minimální dvacetiprocentní spoluúčastí obce. „Peníze jsou poskytnuty na dokončení zavlažovacích systémů sportoviště, celoplošné zatravnění, přeložku vedení vysokého napětímimohrací plochu a na výstavbu oplocení tohoto hřiště. Celkové náklady představují zhruba půl milionu korun,“ vysvětlil starosta Vysokého Chlumce František Chlasták s tím, že na hřišti jsou již dokončeny kompletní terénní úpravy s plošným položením rozvodných řadů pro zavlažování.

Obec má však zažádáno o více dotací. Pro letošní rok má podané žádosti o dotace na vybavení školního sportoviště a antukových dvorců zařízením pro nejmenší děti – houpačkami, skluzavkami, prolézačkami nebo šplhadly. „Dále na celkovou výměnu oken u objektu vysokochlumecké školy a rekonstrukci jejích střech, na opravu veřejných prostranství a místních komunikací, a také na likvidaci škod po lednové větrné bouři. Většina žádostí je adresována ministerstvu pro místní rozvoj,“ potvrdil starosta.

Fotbalové hřiště není jediným sportovištěm, které obyvatelé obce mohou využívat. Víceúčelový travnatý prostor u Pivovarské hory je volně přístupný bez poplatku. To samé platí pro dva antukové dvorce na míčové hry. Pak jsou k dispozici dva tenisové kurty provozované soukromými subjekty a školní volejbalové hřiště a tělocvična, které mohou občané po dohodě s vedením školy také využívat.