Podle reakcí na sociálních sítích se obávají ohrožení a také týrání lvíčete. Chovatel není úřadům neznámý, za nesplnění požadavků a podmínek pro chov lva již dříve finanční pokutu dostal od ORP Dobříš.

Pozorování obyvatel potvrdil tiskový mluvčí Krajské veterinární správy Petr Vorlíček. „Podle zjištěných informací od Policie ČR a otevřených zdrojů si 22. prosince chovatel pořídil dalšího lva, lvíče samici, bez povolení krajské veterinární správy (KVS), lva umístil do bytovky v Novém Kníně, následně do chovného zařízení ve stejném městě, “ upřesnil Vorlíček.

Že se událostí zabývá také policie, potvrdila její tisková mluvčí Monika Schindlová. „Danou věc prošetřujeme, spolupracujeme s veterinární správou a dalšími dotčenými orgány. Obecně povolení k chovu zvířat vyžadující zvláštní péči řeší Krajská veterinární správa.“

Pro Státní veterinární zprávu bylo pořízení druhého lva chovatelem novinkou. „Aktuální situací ohledně chovu nového zvířete se bude Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj zabývat. Ostatně již s chovatelem začala v této věci komunikovat, uvedl mluvčí Petr Vorlíček. Už v předchozím případě podle něj neměl tento chovatel schválení od KVS na chov lva.

Důvodem bylo, že nesplnil požadavky pro povolení k chovu zvířat druhu vyžadující zvláštní péči z důvodu nedostatečného zabezpečení zvířete proti úniku. „Obec s rozšířenou působností, která má v kompetenci problematiku zákona na ochranu zvířat proti týrání, v tomto případě Dobříš, udělila chovateli pokutu,“ dodal mluvčí.

Město nyní případ řeší a místostarosta Petr Chmelík potvrdil, že je v kontaktu s Policií ČR i se Státní veterinární správou. „V současné době jsou lvi zpět ve svých kotcích, kde je jejich majitel má normálně a podle jeho vyjádření tam zůstanou a nebude se již opakovat situace, kdy by byli lvi umístěni v bytě,“ zdůraznil místostarosta a nastínil také, zda bude město pokračovat v jednání s chovatelem a řešením situace pro zajištění bezpečnosti obyvatel. „Jako město můžeme v tomto ohledu spolu s dotčenými orgány trvat na dodržování podmínek chovu a provádět jejich kontrolu,“ řekl Chmelík a směrem k obyvatelům poznamenal, že pokud by se v budoucnosti situace opakovala, mohou se občané obrátit na vedení města, policii ČR, nebo na Státní veterinární správu.

Chovatele se redakci nepodařilo kontaktovat.

Podle Státní veterinární správy lev, podobně jako jiné druhy šelem, patří v České republice mezi druhy zvířat vyžadující zvláštní péči a k jeho chovu je třeba povolení příslušné krajské veterinární správy. Toto povolení se vydává na tři roky až po kontrole úředních veterinárních lékařů KVS. Ti posoudí chovné zařízení a možnou maximální kapacitu, která je pak uvedena v povolení a nesmí být překročena. Pokud má tedy chovatel v povolení uvedeno jedno zvíře, nemůže jich chovat více.

Povolení není vydáno, nejsou-li dodrženy podmínky podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Ten mimo jiné říká, že každý chovatel je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky potřeb zvířete a musí učinit opatření proti útěku. Kontrolu dodržování podmínek provádí Krajská veterinární správa minimálně jednou ročně.