O uplynulém víkendu se dočkali dětského hřiště obyvatelé Oseče, osady patřící k Obecnici. Stojí v blízkosti čekárny ve středu osady na obecním pozemku. 

„Po dohodě s rodiči jsme vybrali herní prvky, zadali jejich objednávku a zažádali o udělení stavebního povolení. Z počátku se vše jevilo jako jednoduché, ale zde jsme narazili na některá úskalí. Vše se ale podařilo vypořádat a po udělení souhlasu se stavbou od majitelů sousedních pozemků jsme obdrželi i souhlas od stavebního úřadu,“ popisuje starosta Obecnice Josef Karas patálie se souhlasem sousedů hřiště, které má pět herních prvků, lavičky a odpadkový koš. Zatravněný areál je oplocený, aby z něj rozdováděné děti nevyběhly pod auto. 


Obec do hřiště investovala zhruba půl milionu korun ze svého rozpočtu. 


Úsilí především matek s malými dětmi se před nedávnem vyplatilo také v Petrovicích, v nejosídlenější části obce, kde si neměly děti kde hrát. Zastupitelé o žádosti rozhodovali před prázdninami a poté obec svolala besedu, aby se rodiče podrobně vyjádřili k podobě hřiště. 

Žáci 1. A ze ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami pod vedením učitelky Radoslavy Kybikásové.
NAŠI PRVŇÁCI: Představujeme školáky ze základní školy v Příbrami


Následoval čas na zasílání návrhů dětí a rodičů na výběr konkrétních herních prvků. Další společné projednání zahrnovalo promítnutí jednotlivých návrhů a rodiče společně s dětmi rozhodli, co se jim nejvíce líbí. Zastupitelé krátce nato rozhodli o zařazení výstavby dětského hřiště do plánu investic na následující rok a o podání žádosti o dotaci od státu. Ten dal Petrovicím zelenou a nic nebránilo výběrovému řízení na dodavatele. Vyhrál ten s nejnižší cenovou nabídkou přesahující 600 tisíc korun.


„Následně nám byla letos v červenci přiznána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 tisíc korun. Před vlastním zahájením prací na výstavbě nového dětského hřiště jsme měli pět veřejných projednání. Na konci srpna začala stavba dětského hřiště, která bude dokončena po technologické přestávce do konce září,“ informuje starosta Petrovic Petr Štěpánek a dodává, že současně s výstavbou hřiště se dočká úprav i okolní terén, ochranný pámelník i parkovací místa. „Už při stavbě přicházely maminky s dětmi, na nichž bylo vidět, jak se těší,“ vypozoroval starosta obce, která na základě bohaté komunikace s obyvateli před prázdninami otevřela i přes kilometr dlouhou lesní stezku, která přináší odpočinek, zábavu a poznání pro děti.


„Projekt Do lesa za odpočinkem a zábavou byl podpořen milionem korun z prostředků Evropské unie, spoluúčast obce představovala přibližně 466 tisíc korun,“ uvedl petrovický starosta. Nápad se rodil postupně ve spolupráci s maminkami, turisty a dalšími lidmi z Petrovic.


Také v areálu mateřské školy v Kosově Hoře vzniká nové hřiště. Obec podala žádost o dotaci také na výstavbu nového školního hřiště a zároveň připravila projekt na rekonstrukci celé základní školy.

Příroda Brd je pestrá.
Navrhnout, jak pozměnit tvář Brd, by měl pomoci nový spolek


Jsou na Příbramsku obce, kde se sami obyvatelé zvedli a do stavby hřiště se vrhli sami. Za téměř dva miliony korun si před šesti lety sportovní a rekreační areál na břehu Kotenčického potoka vybudovali lidé ve Svatém Poli u Dobříše. Nejvíc se na tom podíleli dobrovolní hasiči, mezi nimiž bylo navíc i několik zedníků.