„V přípravách rekonstrukce březohorského náměstí jsme často diskutovali s občany i odborníky, kteří navrhovali pro úpravu této lokality architektonickou soutěž,“ řekl k chystané rekonstrukci místostarosta Martin Buršík.

„Architektonická soutěž řeší nejen obyčejnou opravu povrchů a výměnu sítí pod nimi tak jako tomu bylo na obou velkých náměstích v minulosti, ale zabývá se také řešením veřejného prostranství a celkového vzhledu tohoto významného místa Příbrami v návaznosti na další dvě domény tohoto prostoru, kterým je kostel sv. Vojtěcha a přidružené náměstí Hynka Kličky,“ podotkl.

Společnost Agora CE je pověřená přípravami pro architektonickou soutěž a připravila dotazník, ve kterém se občané mohou velmi podrobně vyjádřit k tomu, co jim na náměstí chybí nebo naopak co by zde být nemělo. Svůj názor tak můžete dát vedení města až do 7. července na webových stránkách www.rekonstrukce-alis.pribram.eu, kde navíc budou průběžně aktualizovány informace o architektonické soutěži.

Pokud ale svůj názor nechcete odevzdávat pomocí internetu, můžete jej sdělit i offline. „Tištěná forma dotazníků je k dispozici v pokladně Hornického muzea Příbram, březohorské pobočce Knihovny Jana Drdy, Březohorské pekárně a na čerpací stanici Nord. Sběr tištěných dotazníků bude probíhat na výše uvedených místech do 30. června,“ uvedla Eva Švehlová, mluvčí příbramské radnice.

Dotazníkové šetření není jediným krokem před vyhlášením architektonické soutěže. „Na webových stránkách soutěže je možné vedle samotného dotazníku také vytvořit vlastní takzvanou pocitovou mapu. Ta nám napoví, jak náměstí vnímáte v rámci širšího území Březových Hor. Ve dnech od 21. do 23. června, vždy od 10 do 18 hodin najdete navíc přímo na náměstí stánek s pocitovou mapou a tazatele, kteří se zájemci dotazník vyplní osobně,“ doplnil informace Vojtěch Černý ze společnosti Agora CE.

Pocitového mapování se zúčastní také vedení města. V neděli 21. června od 14 hodin bude občanům k dispozici místostarosta Martin Buršík a od 15 hodin starosta Jan Konvalinka.