První z nich bude jeden zvýhodněný přestup do dvaceti minut mezi městskou hromadnou a Středočeskou integrovanou dopravou a naopak, který se bude týkat čipových karet – peněženek. „Cestující například použije kartu k zaplacení jízdenky v MHD Příbram a v čase určeném na jízdence přestoupí na linku Středočeské integrované dopravy, například Příbram-Dobříš-Praha. Zde cestující hlásí obvyklé údaje, tedy cílová zastávka a druh jízdného a platbu kartou. Pak přiloží kartu pro zaplacení. Pokud je přestup korektní, tak se vydaná jízdenka liší od běžné – sníženou cenou, vypsáním uznané zóny, tedy zóny 64, pod kterou je Příbram označena, a také větou, že další přestup není možný, protože již byl použit jeden zvýhodněný přestup,“ vysvětlil mluvčí příbramské radnice Jiří Kubík.
Cena přestupní jízdenky bude snížena o již zaplacené pásmo. Nosičem informace o časové lhůtě s možností přestupu je pouze čipová karta, neuznávají se papírové jízdenky. Na těch budou ale vytištěny všechny potřebné údaje. Přestup ale neplatí v kombinaci s pravidelnými linkami, kde není zaveden integrovaný systém a cena jízdného vychází z kilometrického tarifu. Druhou změnou je, že majitelé předplacených čipových karet dopravců provozující své linky v Příbrami, tedy Connex, Bosák Bus, Cup Tour Bus, Probo Trans a ČSAD MHD Kladno, smí využívat služeb Městské hromadné dopravy Příbram. „Tento kupon se chová stejně jako „měsíčník“ pro městskou dopravu. Cestující přikládá kartu s kuponem ke strojku, který ověří, zda je platné období a číslo zóny,“ přiblížil Jiří Kubík.
Poslední změnou je, že majitelé předplacených karet Městské hromadné dopravy Příbram mohou využívat autobusů výše jmenovaných dopravců provozující své služby v zóně 64, tedy na území města Příbrami. Znamená to, že cestující se mohou svézt například autobusem Cup Tour od druhé polikliniky na Jiráskovy sady bez nutnosti platit. Tuto výhodu lze využívat u měsíčních kuponů občanský, poloviční, žák-student a důchodce. Neplatí tedy pro karty zdarma a senior.
„V případě, že chce cestující používat svou čipovou kartu i u jiného dopravce než jakým byla tato karta vystavena, doporučujeme navštívit tohoto prodejce za účelem odblokování karty i pro ostatní výše uvedené dopravce zapojené do SID. Například majitel karty, kterou vystavila společnost Bosák Bus, může po tomto odblokování použít kartu např. u společnosti Probo Trans,“ uzavřel Jiří Kubík.