„Rozhodli jsme se podpořit církve z takzvaných městských grantů podobně jako sportovní, kulturní, společenské a další příbramské organizace. Celkem jsme obdrželi šest žádostí. Ty nyní posoudí a vyhodnotí rada města, která také navrhne zastupitelstvu, jak milion korun rozdělit,“ uvádí na webu města starosta Josef Řihák.

A na jaké projekty si církve požádaly o příspěvek? Tak například na opravy a restaurování varhan, na výmalbu kostela, na opravu vzácné křtitelnice či na výměnu střešní krytiny na faře. „Církve a náboženské společnosti se významnou měrou starají o udržování kulturního a duchovního bohatství v našem městě. I proto ve vedení města cítíme zodpovědnost za podporu této ušlechtilé činnosti,“ říká Řihák. Kromě milionu ještě město poskytne další příspěvek na církevní účely. Radní doporučili zastupitelům, aby schválili částku 800 tisíc korun z rozpočtu města na opravu fasády kostela svatého Jakuba na náměstí TGM