„Abychom studenty více motivovali, integrujeme do několika nejazykových předmětů vzdělávací obsah cizího jazyka. Přístup studentů v těchto hodinách je naprosto odlišný. Vždy se lépe hovoří o věcech, které člověka zajímají. I v budoucnu budou studenti vyhledávat konverzaci o tématech jim blízkých mnohem častěji. Chceme jim tento krok do života usnadnit a dát jim co nejlepší příležitost se na něj dobře připravit. Je nádherné sledovat, jak se student, jinak pasivnější, dokáže nadchnout a horlivě hovořit o surrealistické tvorbě, stavbě a funkci hradů, možnostech fotografie nebo účincích reklamy. Při takovýchto příležitostech spontánně sděluje své názory či nápady a své jazykové dovednosti trénuje naprosto nenásilným způsobem,“ vysvětlila angličtinářka Klára Sedláčková.

CLIL, neboli česky obsahově a jazykově integrované učení, spojuje výuku jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. Mezi výhody této metody patří přirozená motivace a nikoliv uměle vykonstruované situace. Právě dovednost jednat v cizím jazyce je jednou z výhod metody CLIL především pro budoucí povolání studentů, kteří se tak naučí znalostem, jež budou moci prakticky využít.