Seminář, kterého se zúčastnily přibližně tři desítky lidí, byl zaměřen na problematiku integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady na území kraje pro další desetiletí.

„Hlavním problémem obcí Středočeského kraje je vysoký podíl skládkovaných odpadů a velká roztříštěnost systému sběru, svozu a dalšího nakládání s nimi. Efektivita takovéhoto řešení je velmi malá a ve srovnání s ostatními kraji mají obce ve středních Čechách nejvyšší náklady na odpadové hospodářství," vysvětlil důvody pořádání semináře náměstek hejtmana Marek Semerád.

Semináře se zúčastnil také starosta Příbrami Pavel Pikrt. „V Příbrami v současné době ukládáme odpady na vlastní skládku. Chceme se ale samozřejmě na řešení problematiky nakládání s odpady v kraji podílet," řekl.