Přeměna biomasy na užitečný kompost probíhá v takzvaném CSC kontejneru, který byl na otestování funkčnosti v českých podmínkách zapůjčen z Rakouska. V budoucnu může městysi ušetřit miliony korun vydaných za zpracování odpadu a pomůže též s ochranou životního prostředí.

Užitečný kompost

Obvykle zapáchající biologický odpad může i vonět, pokud je patřičně přepracován na užitečný kompost. Především pak za předpokladu, že až 30 procent objemu veškerého směsného odpadu, který končí v černých popelnicích, je biologický materiál vyhozený domácnostmi či restauracemi. S tím má pomoct zařízení, které nyní testují v Jincích.

Rewat recyklační linka na bazénovou vodu má účinnost až 94 procent.
Vodu vyčistí i dezinfikuje. Novinka má berounskému aquaparku ušetřit miliony

„Toto konkrétní zařízení je sedm let staré, i proto nám mohlo být poskytnuto zcela zdarma. Zde v Jincích s jeho pomocí zpracováváme biologický odpad z domácností včetně kalů z místní čistírny odpadních vod,“ popsal Tomáš Aulický, produktový specialista společnosti JRK, která pomáhá obcím a firmám s optimalizací odpadového hospodářství.

Podle české legislativy je potřeba během takového zpracování kuchyňského odpadu a u kalů dosáhnout minimální teploty 70 stupňů Celsia. Jde o proces takzvané hygienizace a zařízení, které má po zapojení odběr 60 wattů, je vhodné pro obce a města, technické služby či sběrné dvory i kompostárny. Cílem je ze směsi odstranit nebezpečné patogeny, které se mohou v biologickém materiálu nacházet.

„Kontejner je konstruován tak, že bez jakéhokoliv vytápění dosáhne vyšší teploty díky procesům rozkladu, během kterých vzniká teplo a obsah se tak samovolně zahřeje. Samotná tepelná úprava trvá tři až čtyři dny, a úplná kompostace kolem dvou měsíců,“ doplnil Aulický.

Důvodem, proč městys kývl na nabídku zařízení otestovat, je přesvědčit se o jeho praktickém využití, které by posléze pomohlo jak s ochranou životního prostředí, tak i ulevit městskému rozpočtu. Pokud se rakouská technologie osvědčí, kontejner si pořídí. Uvažují ale o menším objemu, aby pro místní technické služby nemuseli pořizovat větší manipulační nákladní automobil.

Samoobslužný terminály pro nákup jednorázových jízdenek pomocí platební karty.
Nástup do autobusu jen předními dveřmi? Kdepak, systém jako v Praze

„Jako většina obcí začínáme řešit, co s kuchyňským odpadem. Přitom nejde o klasicky zelenou biomasu ze zahrádek. V našich podmínkách bychom tedy mohli v takzvaných černých popelnicích ušetřit až sto tun odpadu ročně. Další věc je velké množství kalů z naší čističky odpadních vod, které taktéž potřebujeme zpracovat,“ uvedl místostarosta Jinců Aleš Hlaváček.

Využití k údržbě zeleně

Vytříděný a zkompostovaný biologický odpad tak nebude muset končit na skládkách a městys by jej mohl dále využít k údržbě zeleně. „Finanční úspora je jedna z věcí, další je samozřejmě podpora ochrany životního prostředí a plnění dalších norem z hlediska snižování skládkování. Získaný kompost bychom použili na městské záhony a zelené plochy,“ dodal místostarosta.