„Současná čistička, která je v provozu přibližně padesát let, už v současné době nevyhovuje požadavkům na kvalitu čištění odpadních vod. Nemá dostatečnou kapacitu, a také limity vypouštěných odpadních vod už jsou těsně na hraně platných norem,“ vysvětlil starosta Dobříše Jaroslav Melša.

Stavba vyjde zhruba na 103 miliony korun. Z toho asi 76 procent má město Dobříš přislíbeno jako dotaci z Evropské unie z Operačního programu životní prostředí. Další příspěvek ve výši asi 5,5 milionu korun přidá Státní fond životního prostředí ČR.

„Přibližně 18 procent z celkové sumy bude činit spoluúčast města Dobříše a obce Stará Huť. Na tomto příspěvku se budeme podílet v poměru podle počtu obyvatel,“ řekl Josef Vacek, místostarosta Dobříše, který bude na průběh intenzifikace čističky dohlížet. Práce by měly trvat do konce příštího roku. Dodavatelem stavby se na základě výsledku výběrového řízení stala pražská firma, která rekonstruovala čističku v Příbrami.

„Ze současné čističky po intenzifikaci zbude pouze kalové hospodářství. V areálu čistírny budou v místě, kde jsou dnes čistící žlaby, vybudovány dvě komplexní čistící linky. Nový bude rovněž nátok do čistírny a mechanické čištění. Pro návoz odpadních vod z jímek bude vybudována nová nádrž. Po dokončení prací se zvýší kapacita čističky tak, že to umožní další rozvoj výstavby v aglomeraci Dobříš – Stará Huť. Očekávám, že se výrazně zvýší účinnost čističky a že z vypouštěných odpadních vod bude dostatečně odbourán dusík, fosfor a další látky,“ řekl Deníku místostarosta Vacek.

Po slavnostním poklepání na základní kámen si dodavatel stavby převzal staveniště. Ještě před polednem se do areálu dobříšské čistírny začaly stěhovat potřebné stavební stroje.