V sobotu se sešli ochránci přírody aby zasadili desítky mladých stromů lemujících nyní starou silnici z Rožmitálu do Voltuše. Financování projektu výsadby desítek stromů šesti druhů zajistila částečně svým grantem Nadace Partnerství, o zbytek se postarala sponzorská firma.

Dvanáctka lidí sázela jasany, javory či buky v rámci Dne Země. "Doufáme, že nám to žádní vandalové nezlámou," řekl Rudolf Mareš, který se na sázení také podílel.

"V plánu máme vysázet stromy ještě z druhé strany téhle komunikace," řekl Lukáš Tůma z ČSOP Střední Brdy. "Smyslem naší práce je jak ochrana přírody a biodiverzity, tak i právě třeba vysazování stormů. Na příští měsíc chystáme akci Ukliďme svět," doplnil.