Tedy takových, jejichž rodiče jsou například zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, příslušníky integrovaného záchranného systému či vykonávají další vybrané profese, jež nemohou na pracovišti chybět. Odhalen nebyl ani jediný případ nákazy. „Všechny děti jsou zdravé,“ informovala Kemrová. Potvrdilo se tak, že se děti nemýlily, když uváděly, že se také zdravě cítí.

Kemrová připomněla, že kraj při organizování prvního testování využil bezbolestné cucací PCR testy Resaliva společnosti GeneSpector – a vyhodnocením vzorků odebraných slin byla pověřena laboratoř Spadia. S rozvážením testů a svozem vzorků pomohli i profesionální hasiči. Všechny vzorky laboratoř vyhodnotila jako kvalitně odebraný materiál. Mluvčí také podotkla, že stejná laboratoř během čtvrtka vyhodnocovala celkem 4154 PCR testů; jak vzorky slin, tak z nosohltanu. Z nich čtvrtina, 963, vyšla pozitivně.

| Video: Youtube

Spokojenost v souvislosti s prvním testováním vyjádřila hejtmanka Petra Pecková (STAN) jak s výsledky, tak s průběhem odběru vzorků a jejich dalším zpracováním. „Dětem se testování líbilo, učitele nezatěžovalo, ohlasy byly skvělé, organizačně všechno klapalo,“ chválí. „Děti jsou zdravé a nikdo bezpříznakový s nákazou mezi nimi není. To nás velmi těší,“ řekla dále. Ocenila současně přístup rodičů, kteří k testování potomků poskytli souhlas.

Rozhodnutí o dalším testování má vzejít z debaty s odborníky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, když v příštím týdnu dojde na komplexní vyhodnocení dat i z dalších testování. Pecková v té souvislosti oceňuje, že středočeské poznatky pomohou hledat odpovědi na otázky, jaká je správná cesta k otevření škol – a také zda či jakou metodou a jak často by se mělo ve školách testovat.

První ohlasy na středočeské testování

- Výsledek testování v předurčených školách je v souladu s obdobnými studiemi provedenými v zahraničí i v České republice a je primárně ovlivněn skladbou testované dětské skupiny.

- Byly vyšetřovány děti z rodin zdravotníků, pracovníků integrovaného záchranného systému nebo jiných nepostradatelných profesí, u kterých lze předpokládat vyšší míru kolektivní imunity z důvodu vyšší pravděpodobnosti dříve prodělané infekce, vyšší proočkovanosti a výsledné séropozitivity proti koronaviru SARS-CoV-2 než v běžné populaci.

- Ověřila se funkčnost procesu testování na vysokém počtu škol najednou v rámci největšího kraje v České republice. Jde zejména o logistiku svozu, administrativu, souhlasy rodičů, ochranu osobních údajů, odesílání výsledků. Odběrová metoda byla potvrzena jako funkční – a klapalo i vše ostatní.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje