Středočeský kraj zveřejnil na svých webových stránkách Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje. To vyvolalo vášnivou diskuzi mezi milovníky Brd a ochránci přírody. Aktualizaci generelu schválilo ještě staré zastupitelstvo kraje a nikoho snad ani nenapadlo, že obsahuje hodně zajímavé věci.

Autoři studie se podle lidí buď záměrně nebo s úmyslem nezaobírali faktem, že navrhují stezku napříč Vojenským újezdem Brdy, a to i mimo doposud veřejnosti zpřístupněná místa.

V návrhu tam totiž je takzvaná Fabiánova stezka. A její trasa je fakt zajímavá a atraktivní. Nejenže vede přes letiště pod Hejlákem, ale pokračuje přes cílovou plochu Jordán, kolem místa, které podléhá přísnému utajení a jež známe pod názvem U Němých. Stezka pak pokračuje na Padrť a nadšeného cyklistu dovede přímo na Břízkovec, tedy pověstnou kótu 718, kde by mohl stát americký radar.

„Po přečtení generelu jsem měl pocit, že jeho tvůrci buď nevěděli, že střední Brdy jsou vojenským územím anebo někdo dopředu ví, že Vojenský újezd Brdy bude zrušen,“ řekl na to Pavel Čámský ze sdružení Brdy-Respublica a který je kritikem zpřístupňování Brd bez předchozího a fungujícího zajištění ochrany brdské přírody.

„Zajímavé je, že zastupitele nezarazil ani fakt, že stezka vede přes kótu 718. Možná, že někdo ví více než my, a újezd bude skutečně zrušen. Nakonec mám neoficiální informace o snaze zmenšit rozlohu újezdu až o 50 kilometrů čtverečních. Nechce se mi věřit, že autoři o existenci újezdu nevěděli, ačkoliv to mohla být nějaká malá domů. Studie stála určitě dost peněz. Na jedné straně je v generelu jakási zmínka o případném zrušení újezdu, a tak možná autoři vše s někým konzultovali a přinejmenším nabili dojmu, že vojenský prostor bude v blízké budoucnosti zrušen,“ domnívá se Čámský, jehož sdružení chce v dalším roce oslovit armádu, vedení újezdního úřadu a společně s dalšími sdruženími a obcemi požadovat právní zajištění ochrany Brd a to nejlépe formou vyhlášení chráněné krajinné oblasti.

Mezi lidmi kolují také zvěsti, že armáda asanuje další části újezdu od případné nevybuchlé munice. Ministerstvo obrany ale úvahy o zmenšení či zrušení újezdu vyvrací. Neví nic ani o stezkách plánovaných napříč prostorem.
„O zrušení Vojenského újezdu Brdy se v žádném případě neuvažuje. Průběžně se provádí analýzy využitelnosti všech vojenských újezdů. Žádné rozhodnutí o zrušení u Brd, ani jiného újezdu nikdy nepadlo. Neexistuje ani žádné aktuální rozhodnutí o zmenšení plochy újezdu,“ reagoval Jan Pejšek z ministerstva obrany.

Někteří lidé také poukazovali na článek, který kdysi vyšel na armádním webu, kde se hovoří o čištění újezdů od munice. Zaujala je informace o připravované asanaci 1700 hektarů v Brdech. „Článek na www.army.cz je trochu zkreslující. Autor v něm smíchal dvě věci. Asanaci v místech, která armáda nechce a asanaci v Brdech. Těch 1700 hektarů byla plocha, kterou ženisté v Brdech čistili na jaře, když dělali pořádek v okolí kóty,“ doplnil Pejšek.

K otázce ohledně možného budování dalších cyklostezek v uzavřené části újezdu řekl Jan Pejšek, že ministerstvo obrany o jejich rozšíření neuvažuje. „Žádný takový plán není, a pokud někde existuje podobný materiál, nejde o verzi projednanou s resortem obrany. Stezka vedoucí přes kótu 718 je v tuto chvíli nesmysl,“ uzavřel Pejšek.