Slavnostní zahájení projektu chystají ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a koncesionářské konsorcium francouzských společností s globální působností Meridiam a Vinci v pondělí na pomezí středních a jižních Čech. Poklepání na základní kámen má být přítomen i předseda vlády Andreje Babiše (ANO) i ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Chybět však nebudou ani zástupci kraje či obcí podél trasy. Zvláště krajští politici po zahájení prací na dostavbě dálnice dlouho a úporně volali, a to nezávisle na střídání jejich koaliční a opoziční role. Prakticky totéž ostatně platí i pro další významné spojení s jihem Čech, dostavbu dálnice D3.

Velmi pozorně však projekt D4 sleduje celá republika. Nikoli pouze kvůli samotné dopravě, ale také v souvislosti s modelem financování. Ten by se do budoucna mohl stát příkladem i pro další chystané silniční stavby – s využitím partnerství veřejného a soukromého sektoru podle modelu PPP.

Stavební firmy zde nejsou v roli dodavatele prací, který za své dílo dostává zaplaceno, ale v pozici koncesionáře. Staví „za své“, tedy ve vlastní režii, a následně stavbu také po sjednanou dobu provozuje i se zajišťováním veškeré údržby.

Jezdit se má za tři a půl roku

Mimo jiné tak odpadnou reklamace případných nedodělků a vad, protože koncesionář vlastně staví „pro sebe“ a s případnými problémy se také musí vypořádat. Konkrétně vybudovaných 32 kilometrů D4, k čemuž si ještě přibere starost o dalších 16 navazujících kilometrů již existující dálnice, má koncesionář takto provozovat po čtvrt století. A stát bude jen sledovat, jak se mu to daří.

Se splácením začne až po zahájení provozu, přičemž smlouva pamatuje na finanční sankce za případné uzavírky nebo zjištěné závady. Zde to bude stát celkem 17,8 miliardy korun v současné hodnotě. Po uplynutí stanovené doby koncesionář fungující a již zaplacenou dálnici předá státu. 

Přípravné práce na budování nového úseku D4 začaly již na sklonku zimy. V období vegetačního klidu bylo nutné provést především kácení dřevin. V posledních týdnech už je rušněji. Navazují vytyčování záborů, budování zázemí staveniště i skrývka zeminy pro archeologický výzkum. Hotovo do té míry, že bude zahájen provoz, by stavbaři ze společnosti Eurovia CS měli mít v prosinci roku 2024.