Zprovozněn je doposud uzavřený úsek od mimoúrovňové křižovatky u motorestu Milín po křižovatku s ulicí 11. května. Mezi kilometry 49,8 a 51,2 se přitom již řidiči svezou po prvních téměř zcela dokončených metrech nové dálnice.

V průběhu uzavírky od června do konce listopadu byla doprava vedena převážně ulicí 11. května přímo skrz obec. Milínem tak projíždělo denně až 12 tisíc aut, čímž se dočasně zařadil mezi nejfrekventovanější obce v Česku. Situaci proto monitorovalo i Ministerstvo dopravy.

„Všechny práce proběhly podle harmonogramu, takže byl dodržen i termín. I přesto, že se zhotovitel, investor, obec i ministerstvo dopravy společně snažili komplikace spojené s omezením minimalizovat na únosnou mez, jednalo pro místní o obrovskou zátěž. Chci jim proto poděkovat za pochopení i trpělivost, se kterou vše snášeli,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

„Uplynulé měsíce znamenaly pro obyvatele naší obce skutečně zatěžkávací zkoušku. Jsem moc rád, že práce proběhly podle plánu a především, že v jejich průběhu nedošlo na průjezdu Milínem k žádným vážným nehodám,“ dodal starosta Milína Vladimír Vojáček.

Právě úsek dálnice, na němž se po dobu uzavírky pracovalo, přitom patří k nejnáročnějším na celé nově budované trase. Dálnice se totiž v sousedství Milína naráží na vrch Kojetín, jehož skalní masiv museli stavebníci z velké části odstranit a odtěžili při tom zhruba 43 tisíc kubických metrů horniny. V 1,4 kilometru dlouhé pasáži navíc vyrostly dvě mostní konstrukce. Jeden z mostů je přímo součástí dálnice a překlenuje místní komunikaci. Další most vede přes dálnici a poslouží jako ekodukt pro přechod zvěře.

„Rád bych poděkoval všem v Milíně a okolí za trpělivost. Pracovali jsme usilovně pracoval na tom, aby byl provoz během uzavírky co nejbezpečnější a co nejméně stresující,“ uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert. 

 Na celé trase nového 32 km dlouhého úseku dálnice D4 denně pracuje více jak 1400 lidí i strojů. Řidiči i místní obyvatelé tak mohou vidět, jak jim stavba roste přímo před očima. Od 1. prosince je pro veřejnost také znovu zpřístupněna odpočívka Buk, ke které bude umožněn příjezd od okružní křižovatky stejně, jako tomu bylo před jejím dočasným uzavřením.