Hlavní myšlenkou projektu je motivovat studenty středních škol ve Středočeském kraji ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň pomoci handicapovaným lidem. Pomoc spočívá v dobrovolné účasti na fyzických testech nezbytných ke splnění přijímacího řízení k Policii České republiky.

Testů se v příbramské sokolovně v pondělí 19. září zúčastnili studenti Střední zdravotnické školy Příbram. Policejní instruktoři žákům vysvětlili průběh. Fyzické zkoušky jsou složeny ze čtyř částí, a sice ze člunkového běhu, vzporu ležmo – kliku, celomotorického testu a běhu na jeden kilometr. Studenti se snažili získat v jednotlivých disciplínách alespoň čtyři body a celkově minimálně 36. A když se jim to povedlo, získali certifikát o absolovování fyzických testů s roční platností, který dokládá splnění této části přijímacího řízení.

„Původně se pondělní akce mělo účastnit přibližně 90 studentů, nakonec jich ale cvičilo 47 s tím, že testy splnilo šest z nich,“ sdělila policejní komisařka Monika Schindlová.

Jedním z hlavních partnerů akce je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která výkony úspěšných studentů posléze promění v peníze na podporu hendikepované Terezky. 

Peníze tentokrát poputují čtrnáctileté Tereze, kterou při návratu ze školní akce ve vysoké rychlosti srazilo auto. Dívka poté s těžkým poraněním mozku a mnohočetnými zlomeninami bojovala v nemocnici o život. Jen se štěstím a díky lékařům přežila a nyní se postupně vrací do života. K tomu na cestu do školy potřebuje hlavně skladný zdravotní vozík, jehož pořizovací cena je zhruba 100 tisíc korun.

Vyhodnocení výsledku proběhne po ukončení pololetí a poté bude předán šek Terezce. Za pět let, co projekt běží, se celkovou částkou téměř 1,4 milionů korun povedlo podpořit šestnáct hendikepovaných osob. Na projektu se společně podílejí Středočeský kraj, Konto Bariéry, Krajské ředitelství police Středočeského kraje a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE