V Mateřské škole V Zahradě ani v Základní škole Březové Hory nebyla přerušena výuka. Učitelé ve spolupráci s příbramskými dobrovolnými hasiči a pracovníky Technických služeb Příbram vyklidili třídy. Odborné firmy zde zajistily speciální úklid a následně proběhla měření.

„V dalších příbramských školách už ale takto postupovat nebudeme. Podle přání ředitelů škol provedeme v dalších školských objektech měření výskytu azbestových a minerálních vláken a uklízet se bude pouze v případě, že ve vzorcích bude zjištěna nadlimitní koncentrace škodlivých látek. Tento postup je v případě, pokud azbest nenaměříme, levnější,“ doplnil starosta Josef Řihák.

„Azbestové“ prázdniny v minulém týdnu také definitivně skončily pro Mateřskou školu Jungmannova. V průběhu jarních prázdnin hasiči ve spolupráci s rodiči malých předškoláků a učitelkami ze zmíněné školky nastěhovali zpět nábytek a další vybavení. Děti tak po prázdninách mohly nastoupit zpět do „svých“ tříd.