Obec začala používat systém Mobilní rozhlas informující občany pomocí SMS, e-mailů, hlasových zpráv, ale také aplikací pro chytré telefony.

„Součástí aplikace je také občanský podnětovač Zmapujto.cz, který umožňuje vyfotit například poničenou zastávku. Fotka se automaticky odešle do počítačů pracovníků obce a ti se postarají o sjednání nápravy,“ uvedl Pavel Gregor za firmu, která nový systém instaluje. Systém je vlastně mobilním rozhlasem, který už v České republice využívá přes 500 obcí. Rozhlas spojuje komu-nikační kanály pro všechny cílové skupiny obyvatel v obci.

Mobilní rozhlas je také propojen s obecní aplikací pro chytré telefony. Jednotlivé kanály lze vzájemně kombinovat a vytvářet libovolné komunikační scénáře, jejichž akce příjemce ovládá například tlačítkovou volbou na svém mobilnímtelefonu. Komunikace je v reálném čase vyhodnocována takže starosta vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce příjemců zpráv. To mu umožňuje okamžitě plánovat další kroky.