Kromě květin a dárků si odnášeli zlatou nebo stříbrnou Jánského plaketu. Pavel Vlk z Vysoké Pece v Bohutíně hrdě po obřadu otevírá krabičku se zlatou.

„Zlatou jsem dostal úplně poprvé," říká dvaatřicetiletý Pavel. „K dárcovství mě v devatenácti letech přivedl můj otec. Už má nějakých 120 odběrů," dodává Pavel Vlk. Jako kluk se prý jehly bál, ale časem si na odběry krve zvykl.

Předávání zlatých a stříbrných plaket se jako každoročně zúčastnili nejen zástupci Českého červeného kříže Příbram a vedení města, ale také pracovníci transfuzní stanice oblastní nemocnice, či ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Příbrami.

Město Příbram uvolnilo z kasy pro dobrovolné dárce krve dárky ve výši 41 tisíc korun včetně DPH. „Ačkoliv se jedná o dárce z celého Příbramska, žádná z okolních obcí či měst na nákup upomínkových předmětů finančně nepřispívá. I tím se bude radnice v budoucnu zabývat," vyjádřil se před nedávnem starosta Příbrami Pavel Pikrt k finanční stránce pořádání slavnostního aktu.

Jak se stát dárcem?Z medicínského hlediska je vhodné začít odběrem tzv. plné krve (tj. odběr cca 450 ml krve tak, jak je dárci odebrána ze žíly). Speciální odběry jednotlivých složek krve (tj. samotné červené krvinky, krevní plazma, krevní destičky), při nichž jsou ostatní složky dárci v průběhu odběru vraceny, může dárce – v případě své ochoty a potřeby transfuzního zařízení – podstoupit, snášel-li dobře právě odběry plné krve. Je k nim třeba též dalšího vyšetření (EKG). Možnost darovat krev má dárce prakticky v každém okresním městě. Na transfúzní oddělení přichází dárce přímo, není třeba absolvovat prohlídku u praktického lékaře. Vše potřebné je dárci provedeno přímo v zařízení transfúzní služby.
Zdroj: www.cervenykriz.eu