Při Dnu otevřených dveří v Oblastní nemocnici Příbram 19. května, v rámci Dne pro středočeské zdravotnictví, se uskuteční také dárcovská akce pro stálé i nové dárce krve pod názvem Dárci krve pomáhají ostatním v jejich nouzi.

„Součástí dárcovských odběrů jsou mimo jiné i odborná krevní vyšetření, jako například zjištění krevní skupiny, vyhodnocení základního krevního obrazu a jaterního testu, vyloučení žloutenek, a další vyšetření včetně jejich zhodnocení a poradenství,“ uvedl ředitel nemocnice Roman Boček.

Po odběru je pro dárce, kteří přijdou do příbramské nemocnice darovat krev v sobotu 19. května kromě jiného připraveno i občerstvení. „Každý z nás se může někdy ocitnout v situaci, kdy bude naléhavě potřebovat darovanou krev,“ řekl Roman Boček. „Velmi proto děkuji všem, kteří 19. května přijdou mezi
nás a darují krev. Děkuji také všem ostatním dobrovolným dárcům krve - pomáháte těm, kteří se v té chvíli bez darované krve neobejdou. Ceníme si vaší pomoci,“ dodal ředitel nemocnice.