Budova dobříšského kina se začala stavět v 50. letech 20. století. K jeho slavnostnímu otevření došlo v prosinci roku 1951 a kino se těšilo velkému zájmu místních. Pražská multikina ho ale na přelomu tisíciletí začala válcovat. Stav málo využívané budovy se postupem času zhoršoval. V roce 2003 bylo nakonec kino uzavřeno a v budově fungovalo až do roku 2010 jen několik různých provozovatelů zdejší restaurace. Zbytek objektu využívali bezdomovci. V roce 2008 tu jeden na policisty vytáhl nůž. Od roku 2005 dobříšská samospráva řešila, jak s budovou naložit.

O budoucnosti kina se vedly i veřejné debaty, vzniklo několik studií na přestavbu, ale žádná nebyla realizována. „Projekt knihovny se spolkovou činností se ukázal postupem času jako nereálný a pro město příliš finančně náročný. Rozhodli jsme proto o odstranění budovy, která je v havarijním stavu,“ komentoval loni v září dobříšský starosta Pavel Svoboda definitivní záměr města, o němž už však bylo rozhodnuto na základě odborného posudku statika v roce 2017.

Samotná demolice odstartovala v první polovině letošního března. Těžká technika za bezpečnostním oplocením postupně srovnala budovu bývalého kina se zemí. Kulturní stánek sice zahubila neviditelná ruka trhu a nečinnost několika vládnoucích garnitur, ale vzpomínky obyvatel Dobříše na něj jsou a budou stále živé.

„Je to určitě strašná škoda, že tu kino nebude, nicméně byla to stará neudržovaná budova, tak holt musela dolů. Já jsem sem do kina chodila jako malé dítě, jako dospělá se svými dětmi a dokonce jsem v kině měla svatební hostinu. Bohužel budeme muset jezdit do kina do Prahy. Je to zážitek, ale nemá to určitě na ten zážitek z toho kina, které bylo tady,“ poznamenává s nostalgií Ivana Kocánová z Dobříše. Nad smutným osudem kina si zoufají i lidé na sociálních sítích.

„Projekt jsme byli od začátku připraveni realizovat i bez dotace, protože jsme přesvědčeni, že odstraněním této nebezpečné ruiny a výstavbou nového parku vyřešíme dlouhodobý problém, který trápí širší centrum města a po jehož řešení občané opakovaně volali. Nicméně s definitivním verdiktem, který byl mimochodem známý už dávno, ale nikdy se neřekl příliš nahlas, přišly z veřejnosti i negativní ohlasy. Umím je pochopit, protože také my jako vedení města vnímáme určitý genius loci této budovy. Rozumím, že s místem, kde řada Dobříšáků prožila své první rande, se neloučí snadno. Troufám si ale říct, že budoucnost tohoto místa byla definitivně zpečetěna už v roce 2003, kdy došlo k jeho uzavření,“ uvedl místostarosta Tomáš Vokurka.

Celkový předpokládaný rozpočet projektu na demolici kina a vybudování nového parku činí necelé tři miliony korun. Celá tato akce je kompletně hrazena z vlastních finančních zdrojů města.