O Azylovém domě:

Azylový dům Příbram poskytuje přechodné ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Příbramský azylový dům je určen pro ženy do 64 let věku, těhotné ženy, matky a otce s dětmi a pro celé rodiny s dětmi. Pro zájemce je zde k dispozici 22 ubytovacích jednotek s celkem 57 lůžky. Pracovníci zde zajišťují základní sociální poradenství, poskytují soustavnou pomoc při vyřizování osobních záležitostí a připravují klienty na návrat do vlastního bydlení. Pro děti jsou zde zajištěny volnočasové aktivity nebo doučování. Provoz azylového domu je zajištěn 24 hodin denně. Pavlína Svobodová, mluvčí radnice