„Auto jsme vyráběli společně s dalšími dětmi z družiny asi měsíc," řekla Příbramskému deníku Nelly s Danielem. Aby byl model co nejvíce autentický, inspirovali se žáci skutečnými vozy ze záchranného sboru. Za svůj výtvor si proto odnesli první cenu.

K vítězným pracím patřil také obrázek od sedmileté Dity z Obecnice. „Malovala jsem hasiče, který zachraňuje ze stromu kočičku," popsala svou kresbu Dita.

Mladí umělci se proto mohli radovat i z dárečků, například knížky a nebo výtvarných potřeb.

Největším zážitkem pro ně ale byla prohlídka zbrojnice. Na vlastní kůži si tak mohli dokonce vyzkoušet i trenažéry, kterými hasiči zdokonalují svou kondičku.