„Snažíme se vštípit dětem tradice života na vsi a lásku k přírodě. Mnoho času trávíme venku na čerstvém vzduchu a učíme se pozorováním a osobní zkušeností - práce na poli, chov hospodářských a domácích zvířat, pozorování, jak vypadají živočichové a rostliny u rybníka, na louce, v lese… Jak se odehrávají změny v přírodě podle ročních období a mnoho dalšího přímo v centru dění. Zde bych chtěla zdůraznit, že se děti učí samotným pozorováním konkrétních situací,“ řekla ředitelka mateřské školy Dagmar Gregorová.

Budova MŠ Drhovy.

„Ráda bych touto cestou poděkovala všem svým kolegyním za pečlivou práci, ochotu a nekonečnou každodenní trpělivost. Další velké poděkování patří starostovi Jiřímu Maškovi a místostarostce Heleně Šimkové nejen za finanční, ale i celkovou podporu. Stejně tak patří dík také rodičům našich dětí za pomoc při organizaci akcí školky i za finanční podporu a v neposlední řadě právě našim dětem. A to vše spojené dohromady v jeden celek je naše školka v Drhovech,“ hrdě uzavřela ředitelka Gregorová.