Děti se především učí, jak se chovat k přírodě, zapojují se do všech táborových činností, tudíž i do vaření, sekání dřeva či úklidu tábora. Jsou tu pro ně připraveny různé akce, například hasičská přehlídka nebo divadlo. Všechny děti jsou tu velice spokojeny a už se těší na další tábor. Pavlína Kubíková (Svítilka)