Jednoho červnového odpoledne senioři pozvali uživatele NZDM Bedna do Majáku, kde pro děti přichystali občerstvení, soutěže a odměny. Pohodovou atmosféru dokreslila hudba, kterou zajistil klub Solasido, Pavel Justich a zpěvačka Ilona Zajícová. Díky tomu došlo i na tanec, do kterého se spolu s dětmi zapojili také senioři.

„Pro obyvatele našeho domova je každá podobná akce příjemným zpestřením běžných dnů,“ dodávají aktivizační pracovnice Domova Maják, o.p.s. Miluška Maršíková a Dagmar Hlavatá. Také uživatelé Bedny si programy v Majáku oblíbili a o účast na nich nebývá nouze. „Máme velkou radost, že se podařilo navázat tak hezkou spolupráci. Je úžasné sledovat, jak blízko k sobě obě generace mají a nacházejí společná témata k rozhovorům a zábavě,“ sděluje pracovnice Bedny Michaela Bartošová.

Vzhledem k oblíbenosti těchto programů obě zařízení věří, že se nejednalo o poslední společnou akci a těší se na další setkání.

Magdaléna Krásová