Při jedné z předvánočních procházek se v redakci Příbramského deníku zastavily děti z příbramské přípravné třídy při základní škole v ulici Bratří Čapků. Děti v doprovodu paní učitelky Lenky Novotné v redakci posvačily, namalovaly výkresy a před odchodem zazpívaly koledu. A o tu se s vámi, milí čtenáři, pěkně podělíme.

Redakce Příbramského deníku přeje všem klidné a odpočinkové Vánoce.