Co následovalo po předání defibrilátoru?

U našich hasičů se poté uskutečnilo zaškolení na tomto zařízení a zároveň si dobrovolní hasiči zopakovali základní pravidla pro poskytnutí první pomoci.

Kde bude defibrilátor uložen a na jaké akce ho budou dobrovolní hasiči používat?

Defibrilátor bude trvale uložen v zásahovém automobilu. Na tomto automobilu je i nalepena samolepka označující, že se toto zařízení v něm nachází a bude plně k dispozici při naší zásahové činnosti. Naši dobrovolní hasiči také zajišťují ve městě asistence na akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob jako například fodbalová utkání 1. ligy, různé poutě, sportovní soutěže, akce organizované městem, jako zahájení adventu, tříkrálový průvod, zahájení školního roku, šalmaj, rally a podobně. Na tyto akce jezdíme právě tímto vozidlem, v němž bude defibrilátor připraven k nasazení. Kromě těchto akcí, hasiči také zajišťují dozor na koncertech, plesích a hudebních produkcích v kulturním domě a sokolovně, na které defibrilátor také budeme nosit. V současné době je defibrilátor nasazen také při tanečních kurzech.

Přístroj budou využívat jenom hasiči z Příbrami 1 nebo i ostatní sbory v Příbrami?

Zatím ho využívají hasiči z Příbrami 1, po doškolení hasičů z ostatních sborů budeme toto zařízení půjčovat i na jejich akce a to zejména na sportovní, jako jsou hasičské soutěže, ale i společenské večery a podobně.

Automatizovaný defibrilátor po proškolení už hasiči vozí v zásahovém vozidle.