Společnost plánuje, že takto přijaté zaměstnance využije na zajištění prací pomocného charakteru. Působit budou v rámci celého podniku, včetně odštěpných závodů ve Stráži pod Ralskem, Příbrami, Ostravě a v Dolní Rožínce.
Na základě konkrétních požadavků zaměstnavatele vytipuje ÚP ČR vhodné uchazeče o zaměstnání a zároveň mu poskytne příspěvek na vytvořená pracovní místa. Jeho výše a doba poskytování se pak bude odvíjet od jednotlivých dohod.

„Diamo se tak stává další společností, která jde příkladem ostatním státním podnikům, ale i dalším zaměstnavatelům. Prostřednictvím vytváření pracovních míst v rámci aktivní politiky zaměstnanosti je možno zajistit realizaci společenské a sociální odpovědnosti vůči obtížně umístitelným uchazečům o zaměstnání," říká Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

„V případě, že se dočasně přijatí zaměstnanci osvědčí, je možné diskutovat o možnosti jejich přijetí do stálého pracovního poměru," doplňuje ředitel státního podniku Diamo Tomáš Rychtařík.