Proti plánům na využití hlušiny v areálu šachty číslo 15 mezi Příbramí a Milínem se bouřili místní lidé. Společnost tvrdí, že těžba se v okolí odvalu zásadně neprojeví. Poukazuje naopak na to, že se odtěžením haldy sníží radonová zátěž. V haldě je ukryto asi 12,8 milionu tun kameniva a zhruba 640 tun uranu. Povolení se vydává na 20 let a za tu dobu by se halda vysoká přes 60 metrů měla snížit na polovinu.

"Včera (ve středu) jsme k tomu přijali stanovisko, že s takovýmhle způsobem zásahu na odvalu číslo 15 nebudeme souhlasit. To znamená, že v podstatě ta firma v tento moment tam nemá šanci nějakým způsobem zasáhnout," uvedl Rychtařík. "Nepředpokládáme, že bychom s nimi v takovéto situaci vstoupili do smluvního vztahu. Takže tím to pro ně v principu končí," dodal.

Jednatel Ekototalbau CZ Oldřich Zábrodský řekl, že informaci o zamítavém postoji Diama nemá. Poukázal na to, že společnost se státním podnikem spolupracovala při zpracování dokumentace k řízení EIA. Trvá na tom, že podle rozptylové studie by šlo o přijatelnou zátěž pro okolí. To, že Diamo s firmou v současnosti neuzavře smluvní vztah, nicméně považuje za logické, protože zatím neskončilo zjišťovací řízení EIA a není ani známo stanovisko ministerstva životního prostředí.

Záměr se nezamlouvá hlavně místním lidem z Milína, Lešetic či příbramské části Brod, kteří kvůli němu v minulosti podepisovali protestní petice. Předseda osadního výboru Brod Petr Štěpánek stanovisko Diama uvítal. Firma, která se o možnost těžit kamenivo uchází, podle něj nemá dostatečnou praxi ani kvalitní technologie.

Pokud jde obecně o situaci kolem uranových hald u Příbrami, zastává ale Rychtařík názor, že jde jednoznačně o zátěž pro region. Diamo podle něj dá zpracovat materiál, který by posoudil možnost jejich odstranění. "Zaujmeme stanovisko, nakolik bychom v rámci vlastní činnosti a které haldy postupně odstranili a co dál. Samozřejmě podle veškeré legislativy," řekl.