Trojice středočeských divadel, zakládaných nebo zřizovaných městy, by měla v následujících šesti letech získat od kraje dotace v celkové výši třiatřicet milionů korun. Vyplývá to z Koncepci regionálních funkcí divadel pro léta 2024 až 2030, schválené na sklonku dubna radními kraje.

Peníze mají mířit do Divadla A. Dvořáka v Příbrami, Městského divadla v Mladé Boleslavi a Divadla v Kladně.

Cílem podpory je i dostupnost divadel divákům napříč sociálními skupinami. „Budeme podporovat například dostupnost profesionální umělecké produkce, uchování tradičních uměleckých řemesel, budování vztahu k divadlu u diváků od pěti do patnácti let, spolupráci s amatérskými uměleckými soubory působícími na území kraje anebo účinkování na našem festivalu Středočeské kulturní léto,“ uvedl radní Václav Švenda.

Koncepce regionálních funkcí divadel bude finančně kryta z krajské kasy za předpokladu schválení rozpočtu na příslušný rok.