Ředitel příbramského divadla Petr Bednář po schválení rozpočtu oznámil, že na konci března prozradí, jaká úsporná opatření letos provede.

„Je potřeba říci, že se to netýká pouze divadla. Máme na starosti také chod kina nebo estrádního sálu. V případě divadla se zatím žádná úsporná opatření, která by se měla nějakým způsobem dotknout diváků, nepřipravují. Všechny naplánované premiéry budou uvedeny,“ konstatoval ředitel.

Chystaná opatření se zatím asi nejvíce projeví v případě příbramského kina. Nejvýraznější změnou, kterou návštěvníci kina zaznamenají, bude změna v promítací době. Počet promítacích dnů bude z důvodu šetření omezen.

„Od 1. dubna kino promítá pouze od čtvrtka do neděle s tím, že víkendová dětská představení samozřejmě zůstanou zachována. Myslím si ale, že to divák ani příliš nepocítí, protože návštěvnost od pondělí do středy nebyla nijak výrazná,“ vysvětlil Petr Bednář.

Další úspory chce najít vedení divadla v omezení jeho propagace. Divadlo tak prozatím ukončí spolupráci s regionální televizí, bude také omezena propagace prostřednictvím TV Fonka. S tou plánuje propagaci jen ve výjimečných případech a zeštíhlí také měsíční programy, které sice i nadále budou mít z jedné strany program divadla a z druhé kina, ale budou obsahovat pouze tři listy.

Nabízí se otázka, jak to bude se vstupným? Většinou v podobných případech organizace tuto položku zvyšují. „Vstupné zvyšovat nebudeme, protože nám takovéto opatření přijde velmi kontraproduktivní. Chtěl bych znovu poděkoval všem divákům, kteří k nám chodí i všem předplatitelům, a to jak těm starým, tak i novým za jejich přízeň. Rovněž neplánujeme zvýšení cen za výlep plakátů,“ ujišťuje Petr Bednář.

Asi nejbolestivějším opatřením v rámci úspor bude, alespoň pro zaměstnance, omezení jejich počtu. V současné době pracuje v divadle celkem 68 zaměstnanců.

"Co se týče počtu personálu, musím znovu připomenout, že nejsme jen divadlo, ale máme kino, estrádní sál, dílny… Ze současných 68 zaměstnanců snížíme stav na 59 pracovníků. Znamená to pro nás, když to řeknu úplně natvrdo, že lidé budou za méně peněz dělat více práce a částečně i více profesí, než doposud. Bohužel se to ale musí udělat, abychom toto období přečkali. Úspory, které toto opatření divadlu přinesou, jsou ale nemalé,“ řekl ředitel divadla.

Kromě personální roviny přijdou úspory v dalších oblastech. Dekorace, rekvizity, kostýmy – i tady se bude šetřit. Podle slov Petra Bednáře je cílem sice ušetřit, ale tak, aby to divák ve výsledku nepoznal a aby se vše pořizovalo za co nejnižší náklady. Vedení doufá, že v příštím roce se již ekonomická situace zlepší a již nyní plánuje hry pro rok 2011. Diváci se prý mohou těšit minimálně na čtyři komedie na velké scéně a jednu až dvě na malé scéně plus nějaká dětská představení.

Radek Ctibor