Jde o městský majetek, tudíž město musí nějakým způsobem přistoupit k řešení nápravy. „S rodiči všech aktérek případu, jsme se dohodli, že pokud jde o náhradu zničeného osvětlení, bude jim vyfakturována částka k úhradě. U zničeného altánu si dívky, samozřejmě pod dohledem svých rodičů, udělají brigádu a uvedou ho zpět do původního stavu,“ uvedl Jan Slaba, ředitel Sportovních zařízení města, které mají Nový rybník ve své správě.

„Vzhledem k věku děvčat se domnívám, že není třeba z tohoto případu dělat tragédii. Za tragédii bych považoval situaci, kdy by jejich rodiče odmítli čin odsoudit a dívky by nebyly nuceny napravit to, co způsobily. Nicméně je třeba si stále připomínat, že ničením věcí, které je nutné následně, mnohdy opakovaně opravovat, odebíráme z městského rozpočtu prostředky, které by mohly být využity účelněji,“ dodal starosta města Jindřich Vařeka.

Není to jediný případ vandalismu v poslední době, o vánočních svátcích se vandalové vyřádili na vánoční výzdobě Pražské ulice, kterou v ní nechal instalovat Spolek Pražské ulice. Terčem útoků se stali nejdříve sněhuláci a pak i ozdobené stromky v horní polovině ulice.