Poradna funguje ve spolupráci se Sdružením pro probaci a mediaci v justici.

„Toto sdružení má s problematikou řešení dluhů velké zkušenosti a v současné době provozuje dluhové poradny i v jiných velkých městech,“ uvedl příbramský starosta Josef Řihák.

Není tajemstvím, že stále více lidí se v této složité době potýká a řeší otázku financí. Zdá se tedy, že tento typ poradenství bude prospěšný pro celou řadu lidí z příbramského regionu.

„Provoz poradny považuji pro občany našeho města za velmi potřebný a důležitý. Vedle samotného bezplatného dluhového poradenství pro občany bude poradna organizovat i semináře na zvýšení finanční gramotnosti nebo proškolení osob, které zajišťují základní dluhové poradenství při výkonu své profese,“ vysvětlil Josef Řihák.

Velká část finančních nákladů na realizaci tohoto projektu je hrazena prostřednictvím dotace Ministerstva vnitra České republiky. Poradci budou bezplatně k dispozici klientům každé úterý od 13 do 17 hodin v budově Městského úřadu Příbram.

Vhodné je se předem objednat na e-mailové adrese dluhovaporadna@pribram-city.cz, kam lze také zasílat své elektronické dotazy.