V Příbrami můžete již několik měsíců navštěvovat dluhovou poradnu, kde nám se špatnou finanční situací mohou poradit.Další osvětou před zadlužeností a finančními problémy byl Kurz finanční gramotnosti a řešení zadluženosti. Uskutečnil se v Azylovém domě v Příbrami a účastnilo se ho několik matek.

„Kurz byl určen pouze pro matky z azylového domu. Jsou jednou z našich cílových skupin v rámci prevence kriminality. Kurzy jsou interaktivní a dělají se pro uzavřenou skupinu,“ řekl Milan Fára, manažer prevence kriminality. Kurz byl pořádán Sdružením pro probaci a mediaci v justici (SPJ) a městem Příbram.

Deset mladých matek žijících v tomto azylovém domě se na kurzu dozvědělo užitečné informace z oblasti řešení dluhů. Kurz byl veden interaktivní formou a účastnice měly možnost naučit se rozeznávat nebezpečí vzniku či nárůstu zadluženosti, znát prostředky řešení a právní rámec exekucí, dále se zorientovat v ekonomických pojmech a poznat, jak si bezpečně půjčovat. Kurz byl zajištěn lektorkami Soňou Šimkovou a Pavlou Aschermannovou ze Sdružení SPJ a proběhl v rámci projektu Jak řešit dluhy, který SPJ realizuje ve spolupráci s městem Příbram.

„Zmiňovaná poradna funguje v Příbrami od června 2011 a zatím má mezi občany velký ohlas. Lidé zde mají možnost získat odbornou pomoc a podporu pro řešení svých problémů s dluhy, exekucemi a dalšími souvisejícími věcmi,“ sdělil Milan Fára.
Podle slov starosty Příbrami Josefa Řiháka bylo vhodným krokem rozdělení kurzu na dva dny tak, aby byl co nejméně narušen režim klientek s malými dětmi. ⋌