Stejnou povinnost mají ze zákona i podnikatelé, těm se ale datové schránky zakládají automaticky. Za papírové podání hrozí majiteli datové schránky pokuta až dva tisíce korun.

V některých městech prodloužili otevírací dobu podatelen. Mnozí při vyplňování růžových papírů potřebují poradit. Obecně lidé mají málo času a už proto se jim možná nechce studovat poučení, jak podat daňové přiznání. Zeptat se pracovnice finančního úřadu jim zkrátka přijde jednodušší a rychlejší.

Daně není nutné podávat jen na podatelně finančního úřadu nebo přes datovou schránku. Podání umožňuje i internetový daňový portál nebo přes Českou poštu.

Zákonný termín pro podání daně z příjmu byl letos stanoven na 3. dubna, podle daňového řádu lze bez pokuty překročit termín ještě o pět pracovních dní, potom už ale hrozí vysoké sankce. Pro placení daní platí stejný termín jako pro podání daňového přiznání, a to nejpozději do 3. dubna.

Vzniklou daňovou povinnost lze uhradit bezhotovostním převodem, prostřednictvím poštovní poukázky a také v hotovosti na pokladnách územních pracovišť finančního úřadu v sídle okresů.

Veronika Kotullová vrchní referentka Finanční správy upozornila na to, že letos mají poplatníci možnost podat i zjednodušené daňové přiznání. „Ti, kteří měli v roce 2016 příjmy čistě jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele, mohou vyplnit a podat zjednodušený formulář k dani z příjmů fyzických osob, který má jen dvě strany," řekla referentka.

Kdo podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob přes daňového poradce, musí do 3. dubna předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že daňového poradce podáním přiznání k dani z příjmů pověřil. Termín pro podání daňového přiznání se pro něj posouvá na 3. července. Finanční úřad toleruje doručení opožděné o pět pracovních dní.

Chyby při vyplňování přiznání

Podle tiskové mluvčí Finanční správy Petry Petlachové lidé často chybně uplatňují slevu na manžela nebo manželku a daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s nimi ve společné domácnosti.

V uplynulém roce byla vyměřena rozdílně od částek přiznaných poplatníky v daňovém přiznání u slev na dani na manželku či manžela částka téměř 10 milionů korun, u daňového zvýhodnění na vyživované děti to bylo dokonce 17,5 milionů korun. „Slevu na dani ve výši 24 840 korun lze od daně odečíst na manželku, pokud její vlastní roční příjem nepřesahuje 68 tisíc korun. Příjmy, které se do vlastního příjmu nezahrnují, jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů. Všechny ostatní příjmy musí být do vlastního příjmu započítány," vysvětlila mluvčí. Do příjmů se nepočítají příspěvky sociální podpory například rodičovská nebo nemocenská.

Podle Marie Hanušové, renomované účetní, to není příliš složité vyplnit si přiznání sám v případě, že má člověk jenom příjem ze zaměstnání, případně k tomu příjem například z pronájmu a podobně. „Jakmile však podniká, je to už mnohem komplikovanější a určitě se vyplatí nechat si daňové přiznání zpracovat," doporučuje Marie Hanušová. Cena se odvíjí od složitosti a časové náročnosti úkonu, v případě pouhého příjmu ze zaměstnání doplněného o nějaký vedlejší příjem se cena pohybuje mezi pěti sty a jedním tisícem korun, jedná-li se však o daňové poznání při podnikání, cena se pohybuje od patnácti set korun do několika tisíc.

Daňoví poplatníci se často nevyvarují chyb při vyplňování přiznání. „Běžnou chybou je, že své daňové přiznání opomenou podepsat, případně opomenou podepsat žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob. Také zapomínají přiložit příslušné přílohy. Dále dochází například k chybám v součtech," vypočítává Jiřina Plášilová, tisková mluvčí finančního úřadu Středočeského kraje. Tyto nedostatky lze odstranit v rámci neformálního upozornění správce daně.

I letos bude Finanční správa pokračovat v kontrolách slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. „Zaměříme se zejména na odečet příspěvků na životní a penzijní pojištění, kdy poplatník měl z výše uvedeného důvodu podat daňové přiznání a neučinil tak," potvrdila mluvčí.