Volba starosty Dobříše se poprvé v historii uskutečnila v konírně v dobříšském zámku.

Z jednadvaceti nově zvolených zastupitelů chyběl jen jediný, a to ředitel Gymnázia Karla Čapka Jiří Kastner (ČSSD), který se řádně omluvil kvůli inspekci ve škole.

V úvodu jednání řídil odcházející starosta Jaroslav Melša, který odcházel z funkce po osmi letech. Poděkoval za práci bývalým zastupitelům i úředníkům radnice.

V emotivním projevu několikrát zdůraznil, že ODS vyhrála v Dobříši volby a on že dostal nejvíce preferenčních hlasů.
Opomněl ale připomenout, že voliči v Dobříši připravili jednadvacetičlenné zastupitelstvo o dva mandáty pro ODS, tudíž jich tu zůstalo už jen pět. A také nebral v potaz skutečnost, že v povolebních vyjednáváních se mu nepodařilo získat žádné koaliční partnery. Čili v klíčových hlasováních zůstal se svými čtyřmi kolegy z ODS osamocen, jak již ve vyjednávacím období vyplývalo z vyjádření zastupitele Stanislava Holobrady, lídra dobříšské ČSSD: „V Dobříši vládne neshoda mezi ČSSD a ODS. Programy se moc neliší, ale spíš názory, jak věci dělat jinak. Vedeme hovory s TOP 09, známe se a nepočítáme s tím, že by ODS vedla radnici."

Nově zvolený starosta Stanislav Vacek vystoupil podle účastníků aktu naopak velmi pokorně. Slíbil, že naváže na svoji práci z předchozích let, kdy byl osm let starostou a pět a půl roku místostarostou. Prohlásil, že jako rodilý Dobříšák udělá vše pro to, aby se jeho městu a jeho spoluobčanům vedlo dobře.

Dojde konečně na chátrající kino?

Dlouho neřešeným problémem v Dobříši je například chátrající budova kina. S tímto tématem se na redakci Příbramského deníku obrátil před nedávnem Miroslav Procházka z Okrašlovacího spolku města Dobříš. „Měl jsem možnost podívat se do rozpadající se budovy kina s okrašlovacím spolkem. Našel jsem jen ztuchlotinu a hnilobu. Místnost, kde bývala technika, a jistě ne levná, je prázdná. Komu byla prodána a kdo to odsouhlasil?…" ptá se mimo jiné Miroslav Procházka, jenž ve svém vyjádření naráží na laxní přístup dobříšské ODS v minulých letech.

V Dobříši je několik objektů, které by zasloužily pozornost. Kromě kina totiž chátrá sportovní hala, uzavřený je i zimní stadion.

Protože se odcházející starosta Melša k problematice nevyjádřil, oslovili jsme nově zvoleného starostu Stanislava Vacka, jak se chce radnice k problematice městského majetku postavit.

„Záměrem nového vedení města je, mimo jiné, výrazně zlepšit péči o majetek města. Město se musí chovat jako řádný hospodář a nesmí opomíjet svůj majetek, kterým je mimo kina také uzavřený zimní stadion, chátrající sportovní hala a další. Pokud jde konkrétně o budovu kina, plánujeme v první řadě zabránit jejímu dalšímu chátrání. To znamená především zajištění budovy proti neoprávněnému vstupu, oprava střechy a zabránění zatékání a další nezbytné zabezpečovací práce. Pro budovu kina plánujeme další využití zejména pro potřeby kultury. Před realizací jakéhokoliv projektu rekonstrukce bude mít pochopitelně možnost se k naším záměrům vyjádřit i dobříšská veřejnost. Projekt chceme přizpůsobit v prvé řadě potřebám občanů města," plánuje starosta Vacek.

Jak dopadlo ustavující zasedání zastupitelů v Dobříši?Místostarostkou Dobříš se stala Petra Neubergerová (TOP 09) a místostarostou Stanislav Holobrada (ČSSD). Za členy rady města byli zvoleni Radek Vystyd (TOP 09), Tomáš Hadžega (ČSSD), Radek Řechka (TOP 09) a Markéta Čermáková (ANO 2011). Oba místostarostové budou na radnici působit jako neuvolnění.