V posledním červencovém týdnu dokončují Sedlčanské technické služby parkoviště s šikmým stáním u hřbitova v hodnotě 480 tisíc korun, které umožní zaparkování přibližně pro 40 automobilů. Lípy podle slibu radnice zůstaly po zrušení chodníku na svém místě.

„Kácet jsme je samozřejmě nechtěli a ani víc odhalovat jejich kořeny, proto není parkoviště úplně v rovině, ale má větší sklon," vysvětlil místostarosta Miroslav Hölzel. Akce by měla zlepšit průjezdnost ulice v obou směrech. Špatná byla především v době pohřbů nebo církevních svátků, kdy auta stála u jedné straně chodníku a silnice tak byla užší a přecházení ulice nepřehledné. Po opravě na jedné straně komunikace již nebude možné parkovat.

Zahájena byla také rekonstrukce povrchu Komenského náměstí za více než 870 tisíc korun. Práce mají být hotovy do konce srpna. V této lokalitě nastane i změna v dopravním řešení. Silnice bude jednosměrně průjezdná od školy do Sedlecké ulice. Do ulice primáře Kareše se vrátí zase zábrany a nebude možný kolem školy vjezd. Přibudou zde nová parkovací místa. Vyhrazena budou stání až ke kříži za kostelem.

„Po druhé straně chceme ubrat kousek zeleně u vjezdu do jednotlivých domů, aby zde mohl vzniknout chodník. Ten naváže na chodník ke vchodu do spodní školy a místo tak bude bezpečně průchodné pro školáky, kteří půjdou od autobusu," přiblížil záměr místostarosta.

Pozornost radnice věnuje také Jižnímu sídlišti. V srpnu zde dostanou asfaltový povrch dosud nezpevněné plochy, které byly do současné doby využívány k „divokému" parkování. Kolem některých domů je již úprava hotová a nyní budou práce obdobně pokračovat v Sokolovské a Dělnické ulici. A nepůjde právě o nízké náklady. U domu 548 až 549 bude úprava stát 600 tisíc korun, u čp. 521 a 523 půjde o částku 520 tisíc korun a u čp. 524 až 526 je přibližný rozpočet 370 tisíc korun. Ani tady není s žádné kácení stromů v souvislosti s úpravami plánováno. Sídliště se tak po desítkách let dostane do finálního stavu.

Podle Hölzela je ve městě víc míst, na která je nutné se zaměřit. Konkrétně jde třeba o Severní sídliště. Zatím jsou tato místa ale pro letošek takzvaně „pod čarou" pro případ, že by na některou z nich zbyly v rozpočtu peníze.

„Chceme dodělat celé území podle příčovské komunikace a od Háječku až k domovu seniorů, kde jsou nešťastné betonové chodníky z doby, kdy se toto sídliště stavělo," dodal místostarosta.

Marie Břeňová