V areálu 8. ZŠ byla výuka ukončena už v roce 2004. V současné době uvolněné pavilony využívají mateřská škola, nezisková organizace Magdaléna a seniorská organizace Senior Point. Ve 3. pavilonu vznikl komunitní dům pro seniory s kapacitou 23 bytů, bývalá tělocvična stále slouží svému původnímu účelu. Budova, který kdysi bývala školní jídelnou, bude přestavěna na zmiňovaný domov seniorů.

Přestavba odstartovala za účasti zástupce vedení Středočeského kraje, který vznik detašovaného pracoviště domova seniorů v Příbrami velmi vítá. „Projekt je „vymazlený“ do každého detailu. Je skvělé, že pokoje budou jednolůžkové, maximálně dvojlůžkové, protože v současné době zjišťujeme, že ve starších zařízeních, kde jsou větší pokoje, se epidemie lavinově šíří,“ poznamenal krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek.

Sousedící objekt využívá centrum adiktologických služeb Magdaléna. „Pro někoho může být tato kombinace skoro až úsměvná, nicméně obě tyto služby budou naprosto oddělené a nevidím důvod, proč by to mělo způsobovat jakýkoli problém. Dlouhodobě tu existuje Senior Point, osobně jsem zatím neevidoval žádnou stížnost. Magdalena má svoji profesi skvěle zvládnutou,“ ujistil ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram Tomáš Cipra.

Stavbu, která by měla trvat přesně rok, provede firma Invessales za částku 31,5 milionu korun včetně DPH. Zahájení provozu je pak naplánováno na polovinu příštího roku.