Návštěvníci se budou moci přenést do poloviny 18. století do vesnice, kde se dočasně usadila vojenská jednotka, podívat se pod ruce řemeslníkům, vyzkoušet si nejrůznější dovednosti a vyslechnout poutavé vyprávění o životě v tehdejší armádě. Kromě toho se můžete těšit na sedláře, barvíře, přadlenu, perníkáře a další. K vidění bude vojenský výcvik i ukázky střelby z replik historických palných zbraní. Program se koná od 10 do 17 hodin a je vhodný jak pro děti, tak jejich rodiče.

Pořadatelé ale návštěvníky upozorňují, že ve Vysokém Chlumci se ve stejný den koná pouť, s níž se pojí dopravní omezení, pro návštěvu skanzenu je proto potřeba jet kolem pivovaru směrem na Počepice a na konci obce doprava do centra.