Odměnou za čekání by mělo být mnohem příjemnější prostředí.

„V současné době již můžeme potvrdit, že vše probíhá podle harmonogramu a práce budou do konce března skončeny. Přes prosklenou stěnu restaurace je montáž vybavení interiéru a instalace venkovních markýz i pod kontrolou veřejnosti,“ říká Jana Petráňová z příbramské integrované školy.

K otevření restaurace už zbývá jen uklidit a nastěhovat zpět zařízení kuchyně. Předpokládané datum zahájení provozu pro veřejnost je čtvrtek 12. dubna.

„Věříme, že peníze na rekonstrukci byly vynaloženy účelně a že pracovní prostředí žáků školy doznalo velkých změn,“ doufá Jana Petráňová.

Rekonstrukce je hrazena především z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Střední Čechy. Na financování se podílí také Středočeský kraj.