Nový systém otevírání dveří za pomoci otisků prstů od jara funguje ve čtyřech příbramských mateřských školách. Rodiče si mohou vybrat otevírání pomocí otisku prstu nebo čipového klíče. Většina volí otisk prstu, jak před nedávnem informoval místostarosta města Václav Švenda. „Systém postupně rozšíříme do zbylých školek kromě Kličkovy vily, kde to není technicky možné. Do základních škol není vzhledem k vývoji otisku prstů u dětí tento systém možné uplatnit a tak to vyřešíme formou čipových karet jako například ve škole v ulici 28. října,“ říká k dalšímu zabezpečení dalších škol.

Vedení města jednotlivým školám na pořízení tohoto bezpečnostního systému poskytuje polovinu nákladů, zbytek si každá škola hradí ze svého rozpočtu, proto se jen těžko stačí školy vybavit do konce roku. Náklady města na zkušební provoz ve čtyřech zařízeních se letos vyšplhaly na 300 tisíc korun.

V Dobříši naopak preferují klasický systém zamčené dveře a zvonek. „Když chodím vyzvedávat vnouče, mají tam zvonek a funguje to. Nové systémy mi přijdou spíš komplikované. Pokud bude chtít někdo uškodit, způsob si najde,“ namítá dobříšský starosta Stanislav Vacek s tím, že radnice zatím o podobných systémech jako zavádí Příbram, neuvažuje.