Starosta Stanislav Vacek upozorňuje, že nepůjde o žádné hromadné kácení. „Hlavní myšlenkou je revitalizace a obnova městské zeleně. Někde se bude muset odstranit strom z hlediska nevhodného druhu nebo zdravotního stavu, to je věc, která s tím souvisí, ale není to priorita," odkazuje starosta Vacek na nedávné diskuze kolem záměru kácení starých stromů kolem rybníku Papež, o což požádala rodina Colloredo – Mansfeldů.

„Nerad bych, aby to při revitalizaci dopadlo stejně, aby se tu nakonec „nezachraňovaly" staré suché pahýly. Zeleň v Dobříši vždycky hrála významnou roli. Lidé si kdysi vysázeli kolem domů různé druhy dřevin, které se z hlediska druhové skladby do města nehodily," říká Vacek k projektu, na který bude město žádat o dotaci. Ještě před tím ale projekt představilo veřejnosti. Jsou lokality, které jsou do projektu zahrnuty, ale nebude na ně žádáno o dotaci, město si je bude financovat ze svých vlastních zdrojů. Podmínkou jsou také souhlasy vlastníků dotčených pozemků, které chce město zrevitalizovat.

„Podobně jsme postupovali i při žádosti o dotaci na opravu chodníků v ulici Rukavičkářská a Hostomická. Bohužel se nám nepodařilo získat souhlasy vlastníků, kteří si opravu nepřáli, takže jsme o dotaci žádat nemohli," připomíná starosta, že i takovéhle překážky nejsou ojedinělé.

Předpokládané náklady jsou zhruba 12 milionů korun, včetně dotace. Nabízí se otázka, zda je zeleň natolik zanedbaná, že vyžaduje tak razantní zásah. „Větší úpravy zeleně se u nás dělaly v 90. letech. Hlavní osobou, která se o to zasloužila, je pan Vávra, člen rady a místopředseda komise pro oblast ekologie. Od té doby se tady nic většího v tomto směru nedělo," komentuje starosta Vacek.