Doprava ve městě se dotýkala i končícího volebního období, kdy se poměrně často mluvilo o řešení hlavního silničního tahu městem vedoucím přes dobříšské náměstí a možnosti vytlačení autobusových stání z jeho plochy. Co se týká samotné dopravy a komunikace na náměstí, tak ta je krajská, takže vždy v případě práce na ní bude město muset jednat s krajem.

„Co se týká samotného náměstí, pracujeme na projektové dokumentaci jeho úpravy. Při přípravě projektu jsme se pokoušeli přesunout autobusy právě na hlavní silniční tah, aby náměstí bylo skutečně náměstí, ale bohužel se nám to nepovedlo,“ vysvětluje situaci dobříšský místostarosta Tomáš Hadžega s tím, že tento návrh narazil především na nesouhlasné stanovisko policie, podle které by přesun autobusů výrazně ohrozil chodce.

Podle starosty města Stanislava Vacka se za uplynulé čtyři roky podařilo mnohé. „Významné kroky jsme učinili i v oblasti školství. Po rekonstrukci plata v 2. ZŠ a výměnách oken v budovách 2. a 4. MŠ začala rekonstrukce, dostavba a přístavba ZŠ Komenského, staví se nový pavilon u 5. MŠ a letos začne i výstavba nového pavilonu 2. ZŠ, včetně rekonstrukce a rozšíření varny a jídelny,“ připomněl dobříšský starosta.

Také se podařilo rozšířit prostory také pro základní uměleckou školu. Rekonstruovali se povrchy ulic na Malé Straně, dlážděný povrch dostala ulici Plk. B. Petroviče a Rukavičkářská, opravily se také ulice Na Lukách, Pionýrů, Školní, Fričova.

Mezi významné investice města patřila zcela jistě i rekonstrukce povrchu sportovní haly a bude se pokračovat zateplením obvodového pláště a rekonstrukcí vzduchotechniky, v další etapě pak přístavbou gymnastického sálu. „Získali jsme dotaci na rekonstrukci chlazení zimního stadionu, který chceme zastřešit,“ dodal Stanislav Vacek.

Právě stav zimního stadionu a jeho zastřešení je společně s požadavkem veřejnost na stavbu plaveckého bazénu dlouhodobým problémem města. Obě záležitosti se pravidelně umisťují mezi deseti nejpalčivějšími problémy Dobříše. Provoz zimního stadionu ukončilo bývalé vedení města s tím, že jeho provoz je pro město neekonomický, ale tento názor jsme přehodnotili. Důkazem toho je, že poslední dvě sezóny zimní stadion fungoval, i když trochu provizorně.

V současné podobě může fungovat jen v určitých klimatických podmínkách. Podařilo se nám na něj získat dotaci na výměnu technologie. Ovšem jedna věc je výměna technologie a druhá je zastřešení a v podstatě celková rekonstrukce zimního stadionu. Výměna technologie by měla vyjít na částku kolem 25 miliónů. Z toho by asi 15 miliónů korun měla pokrýt dotace od státu. Ovšem zastřešení a celková rekonstrukce by vyšla asi na 80 miliónů. Dalším problémem je rovněž již započaté rozšíření možnosti třídění odpadů a řešení separace dalších komodit, např. bioodpadu.

V končícím volebním období město postavilo také svůj první kruhový objezd, který se ale úplně nepovedl a například kloubové autobusy měly při průjezdu problémy. Veřejnost ho pro jeho tvar s nadsázkou nazývá „kruhovým oválem“ nebo „šišounem“.

Povedlo se

Strážníci městské policie dostali v roce 2017 nové prostory pro svou služebnu v prostorách bývalé lékárny. Zástupci města Dobříše poté rozhodli, že se do těchto prostor přesune městská policie, která do této chvíle sídlila ve stejné budově, ale o dvě patra výš. To komplikovalo cestu ke strážníkům především starším lidem nebo třeba vozíčkářům.

Hlavním důvodem stěhováním služebny tedy bylo zlepšení dostupnosti prostor městské policie pro samotné občany města a také došlo ke snížení ekonomické náročnosti provozu. Strážníci také uspořádali několik seminářů pro majitele psů, jejich cílem bylo seznámit majitele psích miláčků se základními metodami výchovy psů pro bezproblémové soužití se svým okolím a předejít tak stále se objevujícím útokům psů na člověka.

Nepovedlo se

Většina politických stran měla v programech odstranění ruiny dobříšského kina a místo ní vybudovat něco smysluplného a to se bohužel nepovedlo. Nepodařilo se to mimo jiné i proto, že když už byly připravené projekty pro Spolkový dům, tak se zvedla vlna kritiky od části obyvatel města a celý projekt se začal předělávat, čímž se opět o několik let odložil.

V souvislosti s rekonstrukcí bývalého kina se mluvilo o přesunutí městské knihovny do těchto prostor. Už několik let totiž existuje projekt na vybudování v bývalém kině tzv. Spolkový dům, jehož součástí by knihovna byla. Kromě ní by v něm měly najít zázemí i městské kulturní a sportovní spolky, případně i částečně promítání filmů. Zatím je ale vše pouze v úrovní zbožných přání.