Modernizací se sníží množství chladící kapaliny ze současných 5,5 tisíce kilogramů na 1,6 tisíce kilogramů, tedy o téměř 65 procent. Součástí projektu je také přesunutí rolbovny. „Úprava technologie kromě energetických úspor zajistí i bezpečný provoz zimního stadionu,“ konstatovala dobříšská starostka Jana Vlnasová.

Žádost o dotaci byla podána v květnu 2016 a schválena v březnu 2018. Smlouva o dílo byla podepsána loni v říjnu. Dodavatelem stavby je společnost Energo Choceň a termín zahájení realizace stavby je v jednání. Dílo musí být předáno do 211 kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději však 30. října letošního roku.