Už 16. března byla nahlášena jedna nemocná osoba v Novém Kníně. Jedná se ženu (ročník 1990), která je v domácí karanténě. Pacientka má lehký průběh nemoci. „Je potvrzen pozitivní případ koronaviru na území Nového Knína. Jak potvrzený případ, tak preventivní karanténa je po pod kontrolou hygienické stanice,“ uvedl na webu města starosta Petr Chmelík.

Starosta, který je zároveň předsedou krizového štábu, také důrazně vyzývá a apeluje na občany Nového Knína, aby o své karanténě a výsledku testu na koronavir Covid-19, a to jak pozitivní, tak negativní, informovali předsedu krizového štábu na telefonu 604 454 556.

Online reportáž

Koronavirus v Česku